Adres: 2. Organize Sanayi Bölgesi Lalehan Caddesi No:1 PK 42300 Selçuklu / KONYA
Telefon: +90332 239 15 25
Faks: +90332 239 06 39-40
Email: hursan@hursanpres.com.tr